Skład celny to miejsce składowania towarów importowanych z obszaru spoza Unii Europejskiej do czasu wyeksportowania go kolejnego państwa poza unijnego lub do wprowadzenia do obrotu na terenie Unii.
Jak można wykorzystać skład celny do rozwoju firmy?

Firmy e-commerce, które importują duże ilości towarów dzięki składowi celnemu nie muszą od razu uiszczać opłat celnych i VAT. Pozwala to zaoszczędzone środki przeznaczyć na zakup kolejnych towarów.

obsługa celna

Obowiązujące przepisy pozwalają na zastosowanie jednej z dwóch procedur:

• zawieszenie płatności przy towarach przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu,
• zaniechanie płatności celnych przy reeksporcie.

W składzie celnym towar może być magazynowany bez ograniczenia czasowego i wprowadzany do obrotu stopniowo. To pozwala rozłożyć koszty w czasie. Wiele składów celnych oferuje dodatkowe usługi związane z konfekcjonowaniem towaru. To oszczędność czasu i mniejsze koszty.

Agencja celna

Agencje celne to firmy pośredniczące między przedsiębiorcą a Urzędem celnym. Zadaniem pracowników jest obsługa celna sprowadzonego towaru. Odpowiada za wypełnienie wszystkich niezbędnych deklaracji celnych, akcyzowych i podatkowych, przygotowuje towar do odprawy celnej. Współpraca z agencją celną skraca czas przeprowadzenia całej procedury. Coraz więcej agencji rozszerza swoje usługi o kompleksową obsługę logistyczną sprowadzanego towaru, niektóre zakładają nawet własne składy celne.