Obecnie na rynku motoryzacyjnym nie brakuje profesjonalnych i doświadczonych firm transportowych, które to zajmuj się nie tylko przewozem osób lecz także rzeczy z pomocą różnorodnych pojazdów samochodowych. Jakie warunki muszą spełniać poszczególne firmy przewozowe?

Firma przewozowa – posiadanie niezbędnych licencji i zezwoleń

W ramach transportu drogowego, każdy przedsiębiorca może świadczyć usługi zarówno w przewozie jak i w zakresie pośrednictwa przy przewozie różnorodnych przedmiotów.Aby poszczególne usługi były w pełni legalne, każda firma transportowa musi posiadać wymagane na rynku licencje.

Warto wiedzieć, że poszczególne zezwolenia nie dotyczą przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie, która to nie przekracza 3,5 tony oraz wówczas gdy przewóz rzeczy nie posiada cech zarobkowania. Natomiast w każdej innej sytuacji, każdy przewoźnik musi spełnić określone warunki.

Jak otworzyć firmę transportową?

Działalność w zakresie usług transportu towarów oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy należy do działalności regulowanej przez prawo, zatem jej prowadzenie wymaga spełnienia określonych warunków.

Przyszli przewoźnicy nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz wiarygodności dokumentów. Chcąc otworzyć własną firmę transportową, warto wcześniej zapoznać się z przepisami dotyczącymi jej prowadzenia.