Logistyka to jeden z kluczowych procesów zarządzania firmą. Bez dobrze działającej logistyki występują przestoje w produkcji, brakuje niezbędnych materiałów, a magazyny zapełniają nie sprzedane wyroby.

Podstawowe zadania logistyki

Działy logistyczne w firmach odpowiadają za planowanie zakupów materiałów i narzędzi, ich terminowe dostarczanie. Organizują transport gotowych wyrobów do klientów. Kontrolują przepływ surowców i gotowych materiałów przez magazyn.

CC Sheffield

Działania logistyczne mają na celu optymalizację procesu produkcji pod kątem minimalizacji kosztów, wydajności i kształtowania ceny gotowych wyrobów w zależności od sytuacji na rynku. To do działu logistycznego należą kontakty z klientami, od jakości tych kontaktów w dużej mierze zależą wielkości zamówień. Koniecznie sprawdź logit.

Logistyka magazynowa

Dynamiczny rozwój dystrybucji towarów spowodował wyodrębnienie logistyki magazynowej, której zadaniem jest ekonomiczne wykorzystanie powierzchni magazynowej, sprawny przepływ towarów przez magazyn oraz zapewnienie odpowiednich warunków do przetrzymywania surowców i gotowych wyrobów. Do obsługi magazynów służą specjalne programy komputerowe umożliwiające stałe monitorowanie stanu magazynowego. Sprawne działanie działu w dużej mierze ułatwia wdrożony system logistyczny, którego zadaniem jest synchronizacja wszystkich działań.

Logistyka to branża, która jeszcze przez wiele lat będzie się dynamicznie rozwijać i pracownikom tej branży nie będzie groziło bezrobocie.