Każdy wynalazek nawet najlepszy ma swoje ciemne i jasne strony i nie da się temu zaprzeczyć. Reguła ta dotyczy również żelazka parowego, które użyte w niewłaściwych rękach może narobić więcej szkód niż pożytku.

Kto nie powinien zbliżać się do żelazka?

zelazka

Po pierwsze małe dzieci, które nie mają świadomości, jak ono potrafi być niebezpieczne. Po drugie osoby o głębokim upośledzeniu umysłowym, gdyż mogłyby sobie zrobić nieodwracalną krzywdę. Po trzecie osoby z chorobą Alzheimera, gdyż ich stan psychiczny nie pozwala na to, by korzystały z jakiegokolwiek urządzenia AGD i nie odniosły przy tym uszczerbku na zdrowiu. Obsługa żelazka jest prosta. Osoby niepełnosprawne także sobie poradzą, one wiedzą jak je obsługiwać, jednak nie zawsze są w stanie przełożyć teorię na umiejętności praktyczne. Najbardziej przeszkadzają im w tym nie do końca sprawne ręce i powolne ruchy.

Dlaczego żelazko parowe jest tak niebezpieczne?

Po pierwsze dlatego, że można się nim dotkliwie poparzyć. Po drugie, gdyż użyte w niewłaściwy sposób może spalić lub zniszczyć prasowaną rzecz. Po trzecie niesprawne żelazko grozi porażeniem przez prąd, a z nim jak wiadomo, nie ma żartów. Po czwarte można je upuścić na nogę i uszkodzić sobie stopę lub – co gorsza – poparzyć nogi. Poza tym należy dbać o to, żeby żadna jego część nie poniewierała się niepotrzebnie po podłodze. Trzeba na to szczególnie uważać, gdy ma się małe dzieci. One lubią brać wszystko do buzi, a to niedobra okoliczność.

Co zatem zrobić, by żelazko nie stanowiło zagrożenia?

Najlepiej trzymać je w pudełku i postawić na najwyższej półce meblościanki. Po drugie należy pamiętać, by było zawsze wyłączone po zakończonej pracy. Po trzecie, gdy nie jest się pewnym czy te środki ostrożności wystarczą, można odłączyć od niego kabel. Bez niego ono będzie praktycznie nie do uruchomienia. W ostateczności można trzymać je w pomieszczeniu, do którego dostępu nie mają małe dzieci, czy chorzy członkowie rodziny. Jak widać nawet żelazko z pozoru niewinny przedmiot w pewnych okolicznościach może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia.